Meningokokksykdommer

Denne sykdomsinformasjonen er generell og erstatter ikke råd fra lege eller annet helsepersonell. Oppsøk lege ved behov for helsehjelp.

Sykdommen og symptomene

Meningokokkbakterien forårsaker hjernehinnebetennelse, alvorlige og omfattende infeksjoner samt blodforgiftning som kan være dødelig. Symptomene omfatter feber, stiv nakke, hallusinasjoner og rask forverring av den generelle helsetilstanden. De fleste alvorlige meningokokkinfeksjonene skyldes serogruppene A, B, C, X, W og Y

 

Utbredelse

Meningokokkinfeksjoner kan ramme folk i alle aldre, men forekommer oftest hos små barn og unge voksne. Ungdom i alderen 16-19 år har noe høyere risiko for smitte enn den øvrige befolkningen i Norge. Tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan i kombinasjon øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. Dette gjelder spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende.

Meningittbeltet i Afrika sør for Sahara, som strekker seg fra Senegal til Etiopia, er områder med høy smittefare eller risiko for epidemier.

 

 

Smittekilder

  • nærdråpesmitte eller spytt

 

Behandling

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkinfeksjon) behandles med antibiotika tilført direkte i blodet. Slik behandling gis på sykehus, og må starte så tidlig som mulig. Det er derfor viktig å ta kontakt med lege umiddelbart ved mistanke om meningokokkinfeksjon.

 

Hvordan forebygge smitte?

I de fleste tilfellene skjer smitten fra personer som har meningokokkbakterien i halsen men som ikke selv har blitt syke. Overføring skjer ved nærdråpesmitte. Direkte kontakt gjennom dråpesmitte fra nese og hals må til, og det antas at relativt store dråper munnspytt må overføres. Deling av flasker, glass og kyssing kan være viktige smittemekanismer.

Meningokokksykdom kan forebygges ved vaksinering. Søk råd hos lege, skolehelsetjenesten eller en reiseklinikk for mer informasjon om forebygging. USA og enkelte andre land kan kreve at utvekslingsstudenter kan fremlegge dokumentasjon på vaksinasjon før de får komme inn i landet. Saudi-Arabia krever at alle pilegrimer til Mekka har med seg et sertifikat som dokumenterer at de er vaksinert mot meningokokksykdom (A, C, W135 og Y). Folkehelseinstituttet har lands-spesifikke anbefalinger. Søk råd hos helsepersonell i god tid før avreise.

 

Referanser:

www.helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/hjernehinnebetennelse-og-blodforgiftning/