Influensa

Denne sykdomsinformasjonen er generell og erstatter ikke råd fra lege eller annet helsepersonell. Oppsøk lege ved behov for helsehjelp.

Sykdommen og symptomene

Influensa er en akutt virusinfeksjon som lett kan overføres fra person til person. Virusene som forårsaker sesonginfluensa er i sirkulasjon rundt om i hele verden og kan ramme alle aldersgrupper. Influensavirus forårsaker årlige epidemier som topper seg om vinteren i Norge. Symptomene omfatter feber, muskelsmerter, hoste og andre luftveissymptomer. Influensa kan forårsake alvorlig sykdom eller død, spesielt hos personer med høy risiko (voksne over 65 år og mennesker i alle aldre med underliggende medisinske lidelser).

Infeksjonen spres vanligvis av pasienter med symptomer, men voksne kan begynne å spre viruset så tidlig som 24 til 48 timer før de første symptomene oppstår. Man blir vanligvis bra igjen i løpet av to uker.

De vanligste komplikasjonene ved influensa er lungebetennelse, akutt bronkitt, bihulebetennelse og generell forverring av eksisterende lidelser - for eksempel astma. Influensaepidemier kan føre til dødsfall blant eldre i befolkningen. Hos barn er mellomørebetennelse den vanligste følgesykdommen som krever medisinsk behandling.

 

Utbredelse

Vanligvis blir 5 til 10 % av den voksne befolkningen syke under en epidemi. Risikoen for å få influensa på reise avhenger av årstiden og reisemålet. I tempererte strøk topper influensafaren seg i de kalde vintermånedene. I tropiske eller subtropiske strøk er influensaviruset ofte i sirkulasjon hele året, men aktiviteten kan toppe seg i regn- eller tørketiden eller til og med ha to årlige topper.

 

Smittekilder

  • dråpesmitte eller direkte kontakt

 

Behandling

Influensa er en virusinfeksjon og går som regel over av seg selv. Er du syk, bør du sørge for å få hvile og nok drikke.En sjelden gang kan imidlertid infeksjonen medføre alvorlig sykdom, og da bør man kontakte lege. Man behandler da først og fremst symptomene av sykdommen. Det finnes medisin til behandling av influensa som kan vurderes.

 

Hvordan forebygge smitte?

Det anbefales å ta forholdsregler i hverdagen (for eksempel unngå syke mennesker, vaske hendene ofte og dekke til munn og nese når man hoster eller nyser) for å redusere smittefaren.

Influensa kan forebygges med vaksine. Influensavaksinene varierer fra årstid til årstid og gir beskyttelse i bare ett år.

Vaksine mot sesonginfluensa beskytter bare mot sykdommer som forårsakes av influensavirus type A eller B. Andre luftveisinfeksjoner kan også gi influensalignende symptomer hos de som er vaksinert. 

Søk råd hos helsepersonell om du bør vaksineres mot influensa.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

 

Referanser

Store medisinske leksikon om influensa