Somalia

Somalia - Vaksiner anbefalt av Folkehelseinstituttet

For alle reiser bør du ha oppdaterte grunnvaksinasjoner i henhold til anbefalinger fra norske myndigheter.

Anbefalinger om vaksinasjon under er fra Folkehelseinstituttet. Ulike typer reiser har ulik risiko for infeksjoner. Forretnings- og turistreiser med gode hygieniske og sanitære forhold kan ha andre anbefalinger enn reiser til områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. Søk råd hos lege eller reiseklinikk i god tid før avreise

Forretnings- og turistreiser, gode hygieniske og sanitære forhold. () indikerer individuell vurdering.

Hepatitt A

Hepatitt A, også kjent som gulsott, er en leverbetennelse som forårsakes av en virusinfeksjon.
Les mer

Polio

En smittsom virussykdom som kan forårsake hjernehinnebetennelse eller lammelser.
Les mer

Lange eller kortvarige reiser til områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. () indikerer individuell vurdering.

Hepatitt A

Hepatitt A, også kjent som gulsott, er en leverbetennelse som forårsakes av en virusinfeksjon.
Les mer

Polio

En smittsom virussykdom som kan forårsake hjernehinnebetennelse eller lammelser.
Les mer

(Hepatitt B)

Viruset forårsaker potensielt alvorlig og langvarig leverbetennelse, og er vanlig i hele verden.
Les mer

Annen viktig informasjon

ANDRE ANBEFALINGER
Myndighetene krever bevis på at du er vaksinert mot gulfeber, men bare dersom du ankommer fra et land med risiko for gulfeber.
Alle som reiser ut av fra land med pågående utbrudd må ha fått poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før man forlater landet. Dette må dokumenteres med internasjonalt vaksinesertifikat. Gjelder for personer i alle aldre også barn selv om de etter norsk program anses som fullvaksinerte.
Risiko for malaria i dette området. Søk råd om forebygging av malaria hos lege før avreise.