sykdomsinfo.no sykdomsinfo.no

Tuberkulose

 

 

Sykdommen og symptomene

Tuberkulose er en infeksjonssykdom som forårsakes av en bakterie. Den er fortsatt en viktig grunn til sykdom og død over hele verden. Tuberkulose angriper vanligvis lungene, men kan også påvirke andre organer. Langvarig, nesten kronisk hoste og blod i oppspyttet er klare symptomer på lungetuberkulose. Dette kan etterfølges av tretthet og vekttap.

Utbredelse

Hvert år utvikler ca 10 millioner mennesker tuberkulose og 1,6 millioner dør av sykdommen (inkludert 0,3 millioner med hiv). Tuberkulose rammer vanligvis folk i arbeidsdyktig alder, men det forekommer tilfeller i alle aldersgrupper. Tuberkulose er i dag mest utbredt i fattige land, men sykdommen finnes fortsatt også i alle europeiske land.

 

Smittekilder

  • innånding av dråpesmitte

 

Behandling

Behandling av tuberkulose kan være krevende og innebære langvarig (6 md.) og samtidig bruk av flere medikamenter

 

Hvordan forebygge smitte?

Personer med risiko for å være smittet (som for eksempel pga. reise/migrasjon) må gjennomgå tuberkuloseundersøkelse for å forhindre smitte av andre. Spesielle tiltak anbefales rundt turkulosesmittede i Norge. Unngå dråpesmitte inkludert fjerndråpesmitte via luft.

Tuberkulose kan forebygges med vaksine. I Norge anbefales vaksine til risikogrupper. Søk råd hos lege dersom du lurer på om du eller ditt barn tilhører en av risikogruppene. Se også landsspesifikke anefalinger under.

 

Referanser:

1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/ 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/tuberculosis

 

 

 

 

 

 

 

Vær oppmerksom på Tuberkulose i følgende land