sykdomsinfo.no sykdomsinfo.no

Rotavirusinfeksjon

Sykdommen og symptomene

Rotavirus forårsaker diarésykdom med oppkast, spesielt hos barn i alderen 6 til 18 måneder. Kraftig diare og oppkast gir økt risiko for dehydrering, spesielt hos spedbarn. Blant voksne er sykdommen mindre vanlig, av betydelig kortere varighet og mindre alvorlig.

Symptomene på rotavirusinfeksjon er tyntflytende diaré, oppkast og av og til feber, som til sammen raskt kan føre til væsketap. Symptomene varer vanligvis i ca. fem dager, men hos spedbarn kan de vare betydelig lenger. Inkubasjonstiden er noen få dager, og store mengder virus kan skilles ut i avføringen i omtrent en uke.

Utbredelse

Rotavirus er den viktigste årsaken til at småbarn får diare som kan kreve sykehusinnleggelse. Nesten alle barn blir smittet innen de er to eller tre år gamle. Infeksjon er mest vanlig i Norge fra januar til juni.

Før rotavirusvaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 2014 var det i Norge årlig rundt 900 sykehusinnleggelser pga. rotavirussykdom hos barn under fem år.

I Norge forekommer dødsfall som følge av rotavirusinfeksjon sjeldent, men Verdens helseorganisasjon anslår at i 2008 forårsaket rotavirusrelatert mage-tarmkatarr (gastroenteritt) omtrent 453 000 dødsfall blant barn på global basis.

 

Smittekilder

  • Kontaktsmitte fra person til person
  • Kontaktsmitte via for eksempel leker og dørhåndtak
  • Via luftveiene

 

Behandling

Det finnes ingen legemidler til spesifikk behandling av selve rotavirusinfeksjonen. For de aller fleste er dette
en ufarlig tilstand, og sykdommen går over i løpet av 3-7 dager.
For å unngå uttørking er det imidlertid viktig med godt væskeinntak. Lite og mørk urin er tegn på at barnet ikke får i seg nok væske. Hos små barn kan uttørking også gi seg til kjenne ved at barnet blir slapt og sløvt, eventuelt irritabelt.
Det kan være nødvendig med sykehusinnleggelse ved nedsatt allmenntilstand og dehydrering.

Når bør lege kontaktes? 
  • Spedbarn som har alvorlig diare eller kaster opp, bør alltid undersøkes av lege.
  • Små barn som virker medtatte og slappe, "er ikke seg selv", orker ikke leke, osv. bør undersøkes av lege.
  • Tegn på uttørking (lite og mørk urin, tørr munn og tørste) bør føre til legekontakt.
  • Uttalte magesmerter, høy feber, blodig oppkast eller blod i avføringen er også tegn som bør føre til kontakt med lege.

 

Hvordan forebygge smitte?

God håndhygiene og rutiner ved bleieskift for barn i barnehager/institusjoner. Koking av vann anbefales ved mistanke om vannbårne utbrudd til årsaken er funnet og fjernet.

Rotavirus kan forebygges med vaksine.
Søk råd hos helsepersonell om forebygging av rotavirus.

 

Referanser:

Flem E, Vainio K, Døllner H et al. Rotavirus gastroenteritis in Norway: analysis of prospective surveillance and hospital registry data.
Scand J Infect Dis. 2009;41(10):753-9. doi: 10.1080/00365540903161515.

 

Vær oppmerksom på Rotavirusinfeksjon i følgende land