sykdomsinfo.no sykdomsinfo.no

Rabies

Sykdommen og symptomene

Rabies er en virussykdom som rammer sentralnervesystemet og til slutt forårsaker hjernebetennelse og død. Smitten skjer når infisert spytt fra et smittet dyr overføres til et menneske, vanligvis via bitt eller slikk.

Symptomene oppstår først et par uker til flere måneder etter smitte. Tidlige symptomer omfatter feber, hodepine og ubehag. Disse symptomene etterfølges av hjernebetennelse, hallusinasjoner og spasmer som utløses ved forsøk på å spise eller drikke. Rabies med symptomer kan ikke helbredes og er dødelig.

Utbredelse

Rabies forekommer overalt i verden. Det anslås at det hvert år dør over 55 000 mennesker av sykdommen, primært i Afrika og Asia. Rabiessmitte er påvist i flaggermus også i Norge. Det er derfor viktig å oppsøke lege umiddelbart om man blir bitt av flaggermus.

Behandling

Det fins ingen behandling mot rabies med symptomer.

Hvordan forebygge smitte?

Unngå kontakt med løshunder i utlandet. Det er imidlertid ikke bare hunder som kan overføre rabiessmitte, også andre pattedyr som f.eks. katter, aper og flaggermus kan overføre smitte. I tillegg til bitt kan sykdommen overføres ved at smittede dyr slikker deg på sår eller slimhinner.

Spesielt barn kan ha problemer med å identifisere potensiell smittefare hvis det er snakk om slikking eller kloring i stedet for faktiske bitt.

For å hindre infeksjon må såret umiddelbart vaskes grundig med rikelige mengder rent vann og såpe, og personen må tas til lege umiddelbart for eventuell behandling med immunglobulin og vaksine. Dette gjelder selv om du allerede er vaksinert da du kan trenge ekstra behandling.

 

Søk råd om forebygging av rabies hos helsepersonell i god tid før avreise samt om hvordan du forholder deg i tilfelle du blir utsatt for smitte.

Det finnes også et vaksinasjonsskjema for uvaksinerte som må startes umiddelbart etter potensiell smitte for å unngå den dødelige sykdommen. Reisende som har blitt bitt og mistenker rabies må fullføre hele vaksinasjonsskjemaet som startes, selv om det har gått lang tid etter bittet. Dette er fordi rabiesviruset kan være i kroppen i lang tid før symptomene oppstår.

 

Referanser:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/ (sist sett 06.09.19)

Rabies - Store medisinske leksikon (sist sett 06.09.19)

 

Vær oppmerksom på Rabies i følgende land