sykdomsinfo.no sykdomsinfo.no

Røde hunder

Sykdommen og symptomene

Røde hunder er en infeksjonssykdom som forårsakes av et virus. Vanlige symptomer omfatter feber, hodepine, rosa utslett og ofte leddsmerter. Sykdommen kan også være uten symptomer.

Hos gravide kvinner kan røde hunder føre til spontanabort eller gi barnet alvorlige misdannelser.

Utbredelse

Det er rapportert om få tilfeller av røde hunder i Norge de siste årene, men sykdommen finnes fremdeles i resten av Europa.

 

Smittekilder

  • innånding av dråpesmitte

 

Behandling

Det fins ingen spesifikk behandling mot røde hunder.

 

Hvordan forebygge smitte?

Unngå nærdråpesmitte.

Røde hunder kan forebygges med vaksine. Barn i Norge tilbys denne i barnevaksinasjonsprogrammet.
Søk råd om forebygging av røde hunder hos helsepersonell.

 

Referanser:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs367/en/

https://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/rubella

https://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/rubella

 

Vær oppmerksom på Røde hunder i følgende land