sykdomsinfo.no sykdomsinfo.no

Pneumokokksykdommer

Sykdommen og symptomene

Pneumokokker kan forårsake alvorlig sykdom som lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse (meningitt).

Denne bakterien er også den vanligste årsaken til lungebetennelse, bihulebetennelse og mellomørebetennelse hos spedbarn. Bakteriegruppen er delt inn i flere serotyper med forskjellig utbredelse og alvorlighetsgrad.

 

Utbredelse

Nesten alle vil på et eller annet tidspunkt bli smittet av pneumokokkbakterier. De fleste forblir smittebærere, noe som betyr at de ikke blir syke selv, men kan spre bakterien videre. Pneumokokksykdommer er vanlige i alle aldersgrupper, men er spesielt utbredt blant småbarn og eldre.

 

Smittekilder

  • innånding av dråpesmitte

 

Behandling

Pneumokokkinfeksjon kan behandles med antibiotika.

 

Hvordan forebygge smitte?

Pneumokokkinfeksjon smitter via dråpesmitte, og om man skulle være smittet er det viktig med god hoste- og håndhygiene for å unngå videre spredning.
Alvorlig pneumokokkinfeksjon kan forebygges med vaksine. Alle barn tilbys beskyttelse mot pneumokokkinfeksjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Norske myndigheter anbefaler i tillegg pneumokokkvaksine til personer som er 65 år eller eldre og andre definerte risikogrupper med visse sykdommer eller tilstander som gjør de mer mottakelige for alvorlig pneumokokkinfeksjon. Ta kontakt med lege dersom du lurer på om du tilhører en av risikogruppene.

 

Referanser:

 

Vær oppmerksom på Pneumokokksykdommer i følgende land