sykdomsinfo.no sykdomsinfo.no

Meningokokksykdommer

Sykdommen og symptomene

Meningokokkbakterien forårsaker hjernehinnebetennelse, alvorlige og omfattende infeksjoner samt blodforgiftning som kan være dødelig. Symptomene omfatter feber, stiv nakke, hallusinasjoner og rask forverring av den generelle helsetilstanden. De fleste alvorlige meningokokkinfeksjonene skyldes serogruppene A, B, C, X, W og Y

Utbredelse

Meningokokkinfeksjoner kan ramme folk i alle aldre, men forekommer oftest hos små barn og unge voksne. Spesielt blant unge voksne kan utbrudd av og til føre til små epidemier. Ungdom i alderen 16-19 år er én av de aldersgruppene som har høyest forekomst av meningokokksykdom. Vaksinasjon anbefales også hvis man har planer om å oppholde seg utenfor turistområder på steder med høy smittefare eller risiko for epidemier, spesielt i meningittbeltet i Afrika sør for Sahara, som strekker seg fra Senegal til Etiopia.

I USA og enkelte andre land kan utvekslingsstudenter måtte fremlegge dokumentasjon på vaksinasjon før de får komme inn i landet.

Saudi-Arabia krever at alle pilegrimer til Mekka har med seg et sertifikat som dokumenterer at de er vaksinert mot meningokokksykdom (A, C, W135 og Y).

 

 

Smittekilder

  • nærdråpesmitte eller spytt

 

Behandling

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkinfeksjon) behandles med antibiotika tilført direkte i blodet. Slik behandling gis på sykehus, og må starte så tidlig som mulig. Det er derfor viktig å ta kontakt med lege umiddelbart ved mistanke om meningokokkinfeksjon.

 

Hvordan forebygge smitte?

I de fleste tilfellene skjer smitten fra personer som har meningokokkbakterien i halsen men som ikke selv har blitt syke. Overføring skjer ved nærdråpesmitte. Direkte kontakt gjennom dråpesmitte fra nese og hals må til, og det antas at relativt store dråper munnspytt må overføres. Deling av flasker, glass og kyssing kan være viktige smittemekanismer.

Meningokokksykdom kan forebygges ved vaksinering. Søk råd hos lege, skolehelsetjenesten eller en reiseklinikk for mer informasjon om forebygging. USA og enkelte andre land kan kreve at utvekslingsstudenter kan fremlegge dokumentasjon på vaksinasjon før de får komme inn i landet. Saudi-Arabia krever at alle pilegrimer til Mekka har med seg et sertifikat som dokumenterer at de er vaksinert mot meningokokksykdom (A, C, W135 og Y). Se landsspesifikke anbefalinger under for ditt reisemål.

 

Referanser:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home-2014/

 

Vær oppmerksom på Meningokokksykdommer i følgende land