sykdomsinfo.no sykdomsinfo.no

Kusma

Sykdommen og symptomene

Kusma er en virussykdom med symptomer som vanligvis omfatter lav feber, hodepine, dårlig matlyst og smertefull hevelse i én eller begge ørespyttkjertlene, noe som fører til hevelse i kjeven. Kusma kan føre til mer alvorlige komplikasjoner, for eksempel testikkelbetennelse eller hjernehinnebetennelse.

Utbredelse

I Norge var sykdommen tidligere svært vanlig med bl.a. utbrudd i skoler, militærleire o.l. Etter at kusmavaksine ble en del av barnevaksinasjons-programmet ser vi sjelden tilfeller i Norge. Sykdommen opptrer i dag vanligvis som sjeldne, sporadiske tilfeller, men små utbrudd kan forekomme.

 

Smittekilder

  • dråpesmitte eller via spytt

 

Behandling

Det finnes ingen effektiv behandling som dreper eller nøytraliserer kusmaviruset. Det viktigste blir derfor å lindre symptomene best mulig.

 

Hvordan forebygge smitte?

Unngå dråpesmitte eller direkte kontaktsmitte ved kontakt med spytt fra smittet person.

Kusma kan forebygges med vaksine. Søk råd om forebygging av kusma hos helsepersonell.

 

Referanser:

https://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/mumps

Store medisinske leksikon om kusma

Vær oppmerksom på Kusma i følgende land