sykdomsinfo.no sykdomsinfo.no

Kolera

Sykdommen og symptomene

Kolera er en alvorlig bakteriesykdom som forårsaker kraftig diaré. Sykdommen spres via vann og mat som er forurenset av avføring, og sjelden direkte fra person til person. Underernærte og personer med manglende produksjon av magesyre har større smitterisiko enn andre. Personer som skal leve under dårlige hygieniske forhold, inkludert personer som mangler magesyre eller bruker syrenøytraliserende midler samt hjelpepersonell ved krig eller naturkatastrofer, kan være utsatt for kolerasmitte

 

Utbredelse

Kolera kan lett spres. Det anslås at det hvert år er 1,3 til 4 millioner tilfeller av kolera og 21 000 til 143 000 dødsfall som følge av sykdommen på verdensbasis.1 Det siste tiåret er det rapportert utbrudd i Vest-Afrika (Guinea, Guinea-Bissau, Sierra Leone, Ghana og Nigeria), Sentral-Afrika (Angola, Demokratiske republikk Kongo, Kamerun og Tsjad) og andre afrikanske land som Tanzania, Kenya, Somalia, Zimbabwe og Mosambik. Afghanistan har hatt flere utbrudd de senere årene. Som en ettervirkning av jordskjelvet i 2010 på Haiti brøt det ut en større koleraepidemi i Karibia.

 

Smittekilder

  • forurenset vann
  • toalettfasiliteter
  • forurenset mat, spesielt hvis den serveres kald eller rå


Behandling

Behandlingsmålet er å forhindre alvorlig uttørring i perioden før kroppen har kvittet seg med bakterien. Den viktigste behandlingen er tilføring av væske.
Antibiotika kan forkorte diaréperioden hos de alvorligst syke. Ved mild sykdom er antibiotika ikke nødvendig. Antibiotika skal heller ikke gis som forebyggende medisin.

 

Hvordan forebygge smitte?

Viktig forebyggende tiltak ved opphold i endemiske områder er:
  • Drikk bare vann kjøpt på flasker. Flaskevann bør også brukes ved laging av isbiter, ved tannpuss og ved matlaging. Ved mangel på flaskevann kan man koke vann før det brukes.
  • Kok eller stek maten godt og spis den varm. Unngå skalldyr og salater. Frukt eller grønnsaker som ikke kan skrelles bør vaskes godt med flaskevann og deretter tørkes med rent papir.
  • Vask regelmessig hendene med såpe og vann, spesielt ved matlaging og etter toalettbesøk. Bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel når håndvask ikke er mulig.
  • Ha alltid god kjøkkenhygiene.
  • Bad i klorerte bassenger.

 

Kolera kan forebygges med vaksine. Søk råd om forebygging av kolera hos helsepersonell i god tid før avreise. Beskyttelsen mot vanlig turistdiaré er minimal.

 

 

Referanser

1. Verdens helseorganisasjon 

NHI norsk helseinformatikk Informasjon om kolera

 

Vær oppmerksom på Kolera i følgende land