sykdomsinfo.no sykdomsinfo.no

Japansk encefalitt

Sykdommen og symptomene

Japansk encefalitt er en alvorlig virusinfeksjon som spres av mygg. I de fleste tilfeller er symptomene ganske milde med feber og hodepine, men hos enkelte (rundt 1 av 200) utvikles andre alvorlige komplikasjoner som hjernehinnebetennelse eller encefalitt. Dødeligheten blant de som utvikler encefalitt er 25-35 % 2

Sykdommen kan også føre til permanente nevrologiske skader hos rundt 30 % av de overlevende2.

 

Utbredelse

Sykdommen forekommer i Asia, spesielt i regntiden fra juni til september. Utbredelsen av viruset varierer mye fra område til område og fra år til år. Viruset er en av hovedgrunnene til hjernehinnebetennelse i Sørøst-Asia, spesielt hos barn.

 

Smittekilder

  • mygg

 

Behandling

Det finnes ingen spesifikk behandling mot japansk encefalitt. Dersom man blir smittet og utvikler symptomer på hjernebetennelse er det viktig at man snarest legges inn på sykehus for støttende behandling av symptomer og tett observasjon.

 

Hvordan forebygge smitte?

Myggartene som kan spre smitte er mest aktiv om kvelden. I endemiske områder kan infeksjonsrisikoen reduseres ved hjelp av for eksempel insektmidler, heldekkende klær og myggnett innsatt med permetrin. Spesielt bør barn beskyttes mot infeksjon.

Japansk encefalitt kan forebygges med vaksine. Vaksine er ikke nødvendig ved vanlige turistreiser på én til to uker, men hvis du har planer om lengre opphold i endemiske områder (generelt sett mer enn fire uker) og kommer til å tilbringe mye tid på landsbygda eller utendørs, anbefaler norske myndigheter at vaksinasjon bør vurderes. Sykdommen kan også forekomme i slumområder i storbyer, men utgjør bare en mindre risiko for turister. Søk råd hos helsepersonell i god tid før avreise om forebygging av japansk encefalitt.

 

Referanser

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs386/en/

Vær oppmerksom på Japansk encefalitt i følgende land