sykdomsinfo.no sykdomsinfo.no

HIB-sykdommer

 

 

Sykdommen og symptomene

Bakterien Haemophilus influenzae type B (Hib) kan forårsake mange forskjellige infeksjoner. Disse infeksjonene kan variere fra milde ørebetennelser til alvorlig sykdom som for eksempel hjernehinnebetennelse, strupelokkbetennelse (epiglotitt) og lungebetennelse, og forekommer nesten utelukkende hos barn under fem år.1

 

Utbredelse

HIB fins i hele verden, men innføring av vaksine har redusert antall tilfeller.1

 

Smittekilder

Innånding av dråpesmitte

 

Behandling

Infeksjon med Haemophilus influenzae type B  kan behandles med antibiotika.

 

Hvordan forebygge smitte?

Nærdråpesmitte fra nese/hals. Bærere av bakterien uten symptomer (asymptomatiske bærere) kan være smittekilde.

HIB-sykdommer kan forebygges med vaksine. Vaksine mot Haemophilus influenzae type B (Hib) er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet for spedbarn.

 

 

 

Referanser

1. https://www.who.int/immunization/diseases/hib/en/

 

Vær oppmerksom på HIB-sykdommer i følgende land