Helvetesild (også kjent som herpes zoster) er et smertefullt utslett som karakteriseres ved små blærer på huden. Smertene kan være meget intense – derav navnet helvetesild.

HVOR VANLIG ER HELVETESILD?

Ca. 1 av 4 vil utvikle helvetesild i løpet av livet. Alle som har hatt vannkopper kan få helvetesild. Ca. 94 % av voksne over 50 år har vannkoppeviruset i kroppen. Risikoen øker ved stigende alder grunnet aldersrelatert svekkelse av immunforsvaret.I Norge får ca. 13 000 personer helvetesild hvert år (238,1 per 100 000 innbyggere).4

HVORDAN OPPSTÅR HELVETESILD?

Helvetesild oppstår ved reaktivering av det viruset som gir vannkopper. Hos de som har hatt vannkopper blir viruset værende i kroppen og kan reaktiveres senere i livet ved svekkelse av immunforsvaret grunnet alder eller sykdom.3 Du har større risiko for å få helvetesild hvis du er 50 år eller eldre, grunnet aldersrelatert svekkelse av immunforsvaret.3

Det kan også være andre årsaker til at man har nedsatt immunforsvar, som sykdom eller at man får immundempende behandling. Man kan få helvetesild flere ganger i løpet av livet.5

Risiko for å få helvetesild øker med alderen, med en kraftig økning etter 50-årsalder. 2

Ca. 94 % av voksne over 50 år har vannkoppeviruset i kroppen som kan reaktiveres og gi helvetesild.6

1 av 4 vil utvikle helvetesild i løpet av livet.3

HVA ER SYMPTOMENE PÅ HELVETESILD?

De første tegn på sykdommen er ofte:5

  • Prikking eller brennende smerter i et avgrenset hudområde
  • Sykdomsfølelse, tretthet og hodepine kan forekomme

I løpet av 2-4 dager kommer det et rødt utslett med blemmer som vanligvis forsvinner i løpet av 2-4 uker.7 Utslettet er belteformet og avgrenset til en side av kroppen eller ansiktet.7

Helvetesild gir smerter som er verst hos eldre. Smertene kan være jagende, brennende og sviende i huden.7

HVILKE KOMPLIKASJONER KAN OPPSTÅ VED HELVETESILD?

Helvetesild går som regel over av seg selv etter ca. 3-4 uker, og de fleste kommer seg uten varige mén. I noen tilfeller varer smertene etter at utslettet er borte. Dette kalles postherpetisk nevralgi. Risikoen for å bli rammet av etterfølgende nervesmerter stiger med alderen. 9-19 % av de som har hatt helvetesild blir rammet av etterfølgende nervesmerter.8 Eldre med helvetesild har høyere risiko for postherpetisk nevralgi, de har mer intense smerter og over lengre tid enn hos yngre personer.3

I sjeldne tilfeller kan man få helvetesild i øyet, og det er en alvorlig situasjon som i verste fall kan føre til hornhinnebetennelse, regnbuehinnebetennelse, grønn stær eller skader på øyet.7,9 Ved helvetesild nær øyet, er det viktig å oppsøke lege raskt.9

SMITTER HELVETESILD?

Helvetesild oppstår fordi viruset fra vannkopper reaktiveres i kroppen. Personer med helvetesild kan ikke smitte andre med helvetesild, men siden blemmene inneholder vannkoppevirus, kan det føre til vannkopper hos de som ikke har hatt det før.

 

BEHANDLING OG FOREBYGGING AV HELVETESILD

Hverken sunn mat eller regelmessig mosjon kan forhindre helvetesild. Hvis du får symptomer og tar kontakt med lege innen 3 dager etter at symptomene oppstår, er det mulig å få antiviral behandling som kan dempe symptomene ved utbrudd.7 Smertestillende legemidler kan tas for å dempe smertene i forbindelse med sykdommen helvetesild.

Det er mulig å forebygge helvetesild med vaksine hos de over 50 år, eller hos de over 18 år som har særlig risiko for helvetesild. Snakk med en vaksinasjonsklinikk, apotek eller lege for mer informasjon om vaksine mot helvetesild.

Har du symptomer på helvetesild? Da bør du raskt oppsøke lege for behandling og råd.

Referanser

1. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/shingles

2. https://www.helsenorge.no/sykdom/hud-og-har/helvetesild/

3. Bricout H et al. Herpes zoster-associated mortality in Europe: a systematic review. BMC Public Health 2015 May 5;15:466

4. Mirinaviciute G et al. The burden of herpes zoster disease in Norway. Vaccine 2020; 38: 3501–3507 

5. Kim YJ et al. Recurrence Rate of Herpes Zoster and Its Risk Factors: a Population-based Cohort Study. J Korean Med Sci. 2019 Jan 14; 34(2): e1. doi: 10.3346/jkms.2019.34.e1.

6. Rimseliene G et al. Varicella-zoster virus susceptibility and primary healthcare consultationsin Norway. BMC Infect Dis. 2016 Jun 7;16:254.

7. www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/helvetesild sist sett 01.12.2022

8. Opstelten W et al. Herpes zoster and postherpetic neuralgia: incidence and risk indicators using general practice research database. Family Practice 2002; 19: 471-475.

9. https://nhi.no/sykdommer/oye/hornhinnesykdommer/helvetesild-pa-oyet/ sist sett 01.12.2022