sykdomsinfo.no sykdomsinfo.no

Gulfeber

Sykdommen og symptomene

Gulfeber er en myggbåren akutt virussykdom som tilhører gruppen blødningsfebere. «Gul» i gulfeber refererer til gulsott (gulfarging av hud og/eller slimhinner) som kan ramme noen pasienter. Tidlige symptomer er feber, hodepine, skjelvinger, muskelsmerter, kvalme og oppkast. Gulsott er lite fremtredende tidlig i sykdomsforløpet. De fleste smittede vil etter 3-4 dager bli symptomfrie, mens en liten andel vil kunne utvikle mer alvorlige symptomer med økende gulsott, nyresvikt og blødningstendens som kan medføre død.

 

Utbredelse

Gulfeber forekommer i tropene, spesielt på landsbygda, i jungelen og på savannen i Afrika og Mellom- og Sør-Amerika.

 

Smittekilder

Gulfeber smitter fra aper til mennesker via mygg, eller fra menneske til menneske via mygg. Gulfeber smitter ikke direkte fra menneske til menneske.

 

Behandling

Det finnes ingen spesifikk behandling mot gulfeber.

 

Hvordan forebygge smitte?

I endemiske områder er myggbeskyttelse som for eksempel insektmidler, klær og myggnett innsatt med permetrin viktig og bidrar til å redusere risikoen for å bli smittet. Spesielt barn bør beskyttes mot infeksjon.

Gulfeber kan forebygges med vaksine. Etter vaksinasjon får man et vaksinasjonssertifikat. Ifølge Verdens helseorganisasjon trer vaksinasjonssertifikatet i kraft ti dager etter den første vaksinedosen, og sertifikatet for vaksinasjon mot gulfeber er (fra juli 2016) gyldig for resten av livet. Enkelte land krever at reisende som ankommer fra land med risiko for gulfeber, må fremlegge dette vaksinasjonssertifikatet. I tillegg krever enkelte land, hovedsakelig land i Vest-Afrika, at alle reisende fremlegger sertifikatet (se de landsspesifikke anbefalingene). Hvis vaksinasjon frarådes av medisinske grunner, må en dispensasjon legges ved det internasjonale vaksinasjonssertifikatet. Dispensasjonen må være på engelsk og underskrevet av lege.

Søk råd om forebygging av gulfeber hos helsepersonell i god tid før avreise.

 

 

Referanser

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/yellow-fever

Vær oppmerksom på Gulfeber i følgende land